مجتمع آموزشی آزاد رسانه

آموزش مهارت های کامپیوتر و حسابداری و تعمیرات موبایل و لپتاپ در استان قم

آموزش دوره های شبکه
آموزش دوره های حسابداری
آموزش دوره های برنامه نویسی
آموزش مجازی